By Sigal Mizrahi

המראות ונחיתות?   (at רונה קינן • בארבי)
at זוהי שקיעתה של הזריחה
at שקיעתה של הזריחה
בימים טרופים אלה, הכל נראה כל כך שטחי וחסר חשיבות… אני רק אניח את זה פה כדי שכשהכל יסתדר,  יהיה נחמד להיזכר.
השמש תידום בין עזה לרפיח 
ירח ילבין על פסגת החרמון 
פרחים בקנה ובנות בצריח 
ישובו לעיר חיילים בהמון… אמן!
שמישהו יפסיק את הזרם,  שיהיה פה קצת שקט מכל הדיבורים, הניתוחים והדיעות
#vscocam (at פיצה פצץ…)
"You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. I hope someday you’ll join us. And the world will live as one."
John Lennon (at Hope)
#vscocam (at לחץ…)